แชร์ตำแหน่งงานนี้

Digital Transformation Specialist

วันที่: 19 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - Corporate 

หมายเลขคำขอ: 12101 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: ผู้เชี่ยวชาญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เนื้องานโดยย่อ:

This role will be under the Data Analytics and Digital Technologies (DADT) team, Corporate Innovation Office, SCG. 

The team’s missions are to accelerate the use of data analytics (e.g., analytical framework, visualization, statistics, machine learning) and digital technology (e.g., IoT, Cloud, Blockchain, AI) in SCG businesses. To improve the strength, speed, and scaling of the execution, leverage innovative solutions from one area to another, and nurture a data-driven mindset in people, so SCG can firmly and sustainably thrive with “Passion for Better”. 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

Though not all, below can show you what your days with us can be like.
Data-Driven Organization and Digital Innovation Strategies

 • Develop the understanding of how data analytics and digital technology will impact SCG business models
 • Create innovation strategies, quantify business cases, and prioritize the strategy deployment roadmap
 • Lead analytics-and-digital vision and change management through collaboration with stakeholders 
 • Keep up with the innovation landscape to identify SCG opportunities and evaluate technology vendors

Human-Centric Project Management Framework

 • Develop a clear understanding of business requirements and priorities by empathizing key stakeholders
 • Deliver--as a part of the team--minimum viable products (MVP) of testing models to enable short-and-frequent feedback loops
 • Deploy sound execution plans to ensure the project’s effectiveness, efficiency, and sustainability
 • Establish a solid relationship with business stakeholders by being a supportive partner in DADT area

 

You will be focusing either or both below tracks, depending on both business needs and your career preference 

Data-Analytics focus: Business process flow analysis, Data management, Analytics model management, Data visualization, Statistics, Optimization, Machine learning, AI etc.

Digital-Technology focus: Business process flow analysis, Robots and Robotic Process Automation (RPA), Digital twins, 5G and IoT, Cloud computing, Blockchain/Distributed ledger technology (DLT), Applied AI etc.

Partner Engagement and Communication

 • Propose/Elaborate insights to both leadership and business users with ability to break down technical concepts into easy-to-understand lingual and tailored for relevant audiences

คุณสมบัติ:

 • Formal education in Engineering, Science, Statistics, Finance, Economics, or any related fields, proven by experiences and interests in Digital Strategy, Digital Transformation, Data Analytics, Digital Technology etc.
 • 2+ years of relevant work experiences (management/tech/digital transformation consulting is preferable)
 • Fluency in English and Thai
 • Project management, Analytical thinking, Professional written and verbal communication
 • MS Office | Visualization/BI tools such as Power BI, Tableau | Programming language fundamental knowledge
 • Eager to learn with a believe that there should be a better way of doing anything
 • Not afraid to speak out opinions and embrace a challenge – see it as an opportunity
 • Hands-on; willing to roll up your sleeves and get your hands dirty


ส่วนงาน: Engineer, Cloud, Project Manager, Consulting, Engineering, Technology