กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

Sales Architect (Contract)

วันที่: 16 พ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Coordinate with customers to get their designing requirements and work with the design team to create design work.
• Present design work to customers and make sure to close the deal.
• Work with the architect to develop the best design work for customers.
• Collect feedback and follow up with customers and make sure to meet their satisfaction.

คุณสมบัติ:

• Bachelor's degree in Architect, Interior Architect, Interior Design, or related field.
• Be able to use AutoCAD, SketchUp, or other design tools.
• Service-minded and customer-centric.
• Be able to work at Queen Sirikit National Conventional Center area.
• Excellent communication and negotiation skills.


ส่วนงาน: Architecture, Interior Designer, Drafting, AutoCAD, CAD, Engineering, Creative