แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 15 พ.ย. 2561

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 702 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานขาย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • Take care of sales in domestic (regional sales 1: TH, MM) and some key account including brand owners
  • Establish leverage customer relationship to achieve sales target
  • Provide technical advisory to customer and be able to solve basic technical problems
  • Explore opportunity and get voice of market/customer for new product development
  • Work with other related functions (plant, planning, customer services, logistics) to make sure smooth working process

คุณสมบัติ:

  • Master's or Bachelor's degree in Chemical Engineering, Polymer Science
  • Have experience of Sales 0-3 Years
  • English proficiency ( TOEIC > 750)
  • Technical background in polymer or chemicals is a plus
  • Service mind, good interpersonal skill, teamwork, problem-solving, idea initiatives

 

 

ติดต่อ: Apisit Maneeram 

อีเมล์: apisitma@scg.com 

โทรศัพท์: 02-586-5667 


ส่วนงาน: Product Development, Chemical Engineer, Engineer, Research, Engineering

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: