แชร์ตำแหน่งงานนี้

Seller/Vendor Management Officer - Contract

วันที่: 22 ก.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• สรรหา สินค้า (Product) ผู้ผลิต (Supplier) และ คู่ค้า ( Vendor) ในประเทศที่หลากหลาย เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง อย่างมีประสิทธิภาพ เจรจาเงื่อนไขการค้ากับ Vendor และคัดเลือกสินค้าใหม่ๆ ตามเงื่อนไขและความต้องการของการตลาด รวมถึงการบริหารสินค้าใหม่ให้ทันต่อคู่แข่งขันในตลาด และจัดทำข้อมูลแนะนำสินค้าใหม่
• รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ยอดขาย ผลกำไร ราย Sub Category รวมถึงติดตาม ผลักดันให้ Designer Spec สินค้าที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมาย
• เจรจากับผู้ผลิต นำเสนอวิธีการจัดการกับสินค้า สินค้าที่ขายดี (Fast Moving) ให้มีสต๊อกเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และผลักดัน สินค้าขายไม่ดี (Slow Moving) หรือขายไม่ได้ (Non Moving) ให้ลดลง โดยทำสรุปและติดตามอย่างต่อเนื่อง
• นำเสนอสินค้าที่รับผิดชอบ เพื่อทำ Price Setting และ Promotion
• เจรจาต่อรอง หาวิธีจัดการในเรื่องราคาสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีคู่แข่งตัดราคาจากข้อมูล Price Survey เพื่อปรับชนร่วมออกสำรวจตลาด วิเคราะห์คู่แข่งขัน ,  และ Vendor เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับกลยุทธ์ การบริหารสินค้า
• เจรจาต่อรอง หาวิธีจัดการในเรื่องราคาสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีคู่แข่งตัดราคาจากข้อมูล Price Survey เพื่อปรับชนร่วมออกสำรวจตลาด วิเคราะห์คู่แข่งขัน ,  และ Vendor เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับกลยุทธ์ การบริหารสินค้า
• ดูแลจัดการ และสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับ Supplier Vendor

คุณสมบัติ:

• วุฒิ ป.ตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์ Logistic การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ มีประสบการณ์ในการทำงานสามารถใช้โปรแกรม Sketch up Autocad
• เข้าใจกระบวนการผลิตเบื้องต้นสำหรับเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แบบต่าง ๆ
• สามารถเขียนแบบ/ตรวจสอบแบบ/อธิบายแบบ/กับช่างและSupplier ได้
• สามารถใช้งานโปรแกรม Word และ Excel ได้คล่อง


ส่วนงาน: AutoCAD, CAD, Drafting, Engineering