กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 29 ธ.ค. 2563

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Design and Supervise Implementation of Data Platform,  Data Models, and other Data Architecture components.
• Evaluates and recommends purchasing of Data Intelligence Technologies.
• Develop Technical and Non-Functional Requirements based on business users' Data-Related Functional Requirements.
• Develop a roadmap for the alignment of the Data Platform/ Data Asset of the Organization.
• Research new methodologies/frameworks/technologies for Data Intelligence Architecture.

คุณสมบัติ:

• Highly Experience in Designing/ Supervise/ Implementation of large scale data platform using state of the art data intelligent technologies, framework, and best practices.
• Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Computer Engineering, Data Analytics, Information Technology, or related field.
• Understand technologies aspect of end to end Data Intelligence process, starting from source identification, pipeline, life cycle management, to Data Intelligent.
• Experience in Designing and Implementing Cloud-Based  Data Intelligent Technologies.
• Knowledge and Experience in Data Governance is preferable.
• Strong in Critical Thinking, Ability to Understand Complex Requirements, Clear Communication and Presentation, Collaboration, Leading and Coaching skills.
• Growth mindset with a can-do attitude.


ส่วนงาน: Database, Architecture, Engineer, Computer Science, Technology, Engineering, Research