แชร์ตำแหน่งงานนี้

Software Developer (Nexter Digital)

วันที่: 9 พ.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด

หมายเลขคำขอ: 828 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: โปรแกรมเมอร์ 

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Translateing business requirements and problem into technical solution.
 • Commit ti deliver software development solution on time.
 • Web front-end design and implimentation (UX/UI Design).
 • Microservices/ RESTful API design and implementation.
 • Database design and implementation.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor  Degree in Computer Science, Computer Engineering or a related filed
 • TOEIC score above or equal to 450
 • Knowledge of web application development including HTML, CSS, LESS, SASS, Bootstrap, responsive web design etc.
 • Knowledge of Javascript libraries and framework of AngularJS or ReactJS or Vue.js or any other related Javascript libraries and frameworks.
 • Able to develop single page web apps ussing front-end routing, consuming JSON-based RESTful APIs, client-side templating.
 • Experience with Distributed Source Control tools and services e.g. GIT, SourceTree, GitHub, Bitbucket etc.
 • Experience of SQL Statement with MySQL Database/MS SQL Database.
 • Understanding of software testing concept for developer e.g. unit testing TDD etc.
 • Familiar with Agile Software Development Practice e.g. continuous integration, continuous delivery continuous deployment.
 • Strong problem solving skills and time management skills
 • Strong communication skills both written and verbal.
 • UX/UI design and cloud services e.g. AWS, Azure etc. experience is a plus.

 

ติดต่อ: Weerapon Pliasanthia 

อีเมล์: weerappl@scg.com 

โทรศัพท์: 025865254 


ส่วนงาน: Developer, Engineer, Web Design, Computer Science, Database, Technology, Engineering, Creative

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: