กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 27 เม.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด - null 

หมายเลขคำขอ: 3201 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: ผู้เชี่ยวชาญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เนื้องานโดยย่อ:
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• As an IT Architect, you will directly work with multiple SCG Business Units to transform their business and solve complex problems using various technologies. Being an SCG Digital Office IT Architect, you will be technical leader, working closely as liaison between business users, delivery teams, and project stakeholders, demonstrating and adopting technical best practices in solution design, and solution delivery.
• IT Architect Role and Responsibilities.
• Plan, design, develop, and execute IT solutions to delivery business values and solve business problems.
• Design scalable, robust, resilient and secure IT solutions with high availability.
• Own IT solutions end-to-end from design until delivery to Production.
• Adopt industry best practices in various areas, including architecture patterns and reference architectures/frameworks, cloud reference architectures utilizing multiple cloud technologies.
• Analyze and recommend new emerging technologies to our clients such as IoT, AI/ML, Blockchain, and NLP.
• Create solution design and architecture documentation.

คุณสมบัติ:

• Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Engineering, Information Technology or related fields.
• Require at least 5 years of experience in IT architecture.
• Broad knowledge of technologies and in-depth knowledge (including implementation) of selected few of the known technologies.
• Demonstrate interest and ability to learn other programming languages or technologies as needed.
• Experience working with cross-functional teams encompassing business and industry SMEs, Data Scientists, Executive Stakeholders, Software Engineers and other Architects.
• Excellent communication and facilitation skills (Thai and English).

 

ติดต่อ: Podjarin น็อต Naksawat 

อีเมล์: PODJARIN@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Solution Architect, Architecture, Engineer, Computer Science, Cloud, Technology, Engineering