แชร์ตำแหน่งงานนี้

Sourcing Engineer( Nawaplastic ) ,Chemicals business

วันที่: 2 ก.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Sourcing & Purchasing in new products to support business growth (International and Domestic)
 • Cost Saving , Cost Analysis for both new and existing product’s price change (Both Increase & Decrease)
 • Continues improvement on purchasing administrative
 • support International import management

คุณสมบัติ:

 • Bachelor or Master's degree in Engineering/Sciences, Industrial, Mechanical Engineering or Related Fields.
 • Achieved a minimum GPA of 2.7 for Undergraduate and 3.3 for Post-graduate studies.
 • Good command of English (TOEIC > 550)
 • Minimum 2 – 3 years’ experience in Sourcing & Purchasing will be advantaged
 • Having basic understanding of Import & Export is preferable.
 • SAP knowledge (PR/PO modules) would be advantaged.
 • Good human relationship, Creative, enthusiastic, hardworking, result oriented


ส่วนงาน: Mechanical Engineer, Engineer, SAP, ERP, Engineering, Technology