กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

Structure Designer - Packaging

วันที่: 5 มิ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด - Packaging 

หมายเลขคำขอ: 6981 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

Responsibilities:

 • งานออกแบบโครงสร้างบรรจุภันฑ์กระดาษและวัสดุอื่นๆ (Packaging related)
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการใช้งานบรรจุภัณฑ์ รวมถึงแก้ปัญหาการใช้งานต่างๆ
 • พัฒนาบรรจุภัณพ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
 • ถ่ายทอดความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์และและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าและพนักงาน ตลอดจนพัฒนาและยกระดับการออกแบบไปสู่ระดับสากล

 

Qualifications:

 • ปริญญาตรี สาขาสาขาเทคโนโลยีบรรุจภัณฑ์, ออกแบบผลิตภัณฑ์ (G.P.A. > 2.70)
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (TOEIC > 550) 
 • มีความรู้ด้านวัสดุ และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.office ได้ หากมีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ ArtiosCAD, 3D จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ 
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง Illustrator, Photoshop
 • มีความสามารถในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง กล้าแสดงความคิดเห็น
 • สามารถขับรถยนต์ และเดินทางไกลเพื่อไปพบลูกค้าได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ (ครั้งคราว) ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ติดต่อ: Phakyadar เพชร Taychamanoon 

อีเมล์: PHAKYADS@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Package Design, Graphic Design, Manufacturing, Creative