กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

Supply Chain Integrator - SCG International

วันที่: 10 พ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด - null 

หมายเลขคำขอ: 7622 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานซัพพลายเชน 

Responsibilities:

 • Analyze data, market foraecast and movement to map demand - supply for driving business growth in Thai & ASEAN market                    
 • Understand business model and analyze improvement gap to create more value in supply chain ecosystems especially for trading business
 • Apply innovative ideas, lean business process and tools to enhance more supply chain efficiency
 • Mitigate risk and drive alignment with S&OP
 • Responsible for warehouse & operation optimization (location, layout, operation design and etc.)


Qualifications:

 • Bachelor/Master of Industrial Engineering, Supply Chain & Logistics Management, or other relevant (G.P.A. > 2.70)
 • Good command of English (TOEIC > 550)
 • Experienced 3-5 years in supply chain strategy, business development, demand planning, or supply chain management
 • Familiar with trading business is a plus 
 • Proficient in Ms. Excel
 • Able to work under pressure and good in time management
 • Having excellent communication, analytical thinking, and interpersonal skills 

 

 

ติดต่อ: Phakyadar เพชร Taychamanoon 

อีเมล์: PHAKYADS@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Engineer, Warehouse, Industrial Engineer, Manufacturing, Engineering