แชร์ตำแหน่งงานนี้

Supply Chain Management Specialist (SCGL)

วันที่: 3 ก.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. Develop and implement supply chain strategy  to  fulfill customer’s needs
 2. Initiating and leading process improvement  to enhance productivity and efficiency
 3. Analytic for demand and supply planning, customer service improvement, process improvement, cost to serve analysis
 4. Able to conceptualize large-picture projects and foresee challenges and needs to be addressed
 5. Develop and design new  end-to-end solution business model to create the competitive advantage 
 6. Co-ordinate with relevant parties  to complete  process

คุณสมบัติ:

 1. Master’s Degree in Logistics and Supply Chain, Industrial Engineer or related field.
 2. At Least GPA of 2.70 for a Bachelor's degree and 3.30 for a Master's degree.
 3. 3-5  years of experience in Supply Chain Mangement or other related fields
 4. Good command of spoken and written English and correspondence. (Toeic > 550)
 5. Proficient in Computer, including Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, etc.)
 6. Good interpersonal and communication skills


ส่วนงาน: Industrial Engineer, Engineering