กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 26 ก.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Creative who designs UI design with an understanding of UX design.
• Understand usability/accessibility.
• Able to iterate in a fast-paced environment.
• Able to communicate, present design effectively and accepts constructive feedback.
• Responsible for executing solid interactive designs that innovate, answer the brief and delight our
clients.
• Absorb, adapt and convey brand aesthetic.
• Develop high quality visual assets, then refine these into complete, functional design systems.
• Articulate and present thoughts, creative and innovative ideas.
• Be able to sketch ideas and interactions.
• Concepting skills are an added bonus.

คุณสมบัติ:

• 5+ years experience in visual user interface design.
• Ability to create clean, visually consistent designs.
• In-depth knowledge of Photoshop, InDesign, XD, Illustrator, and Microsoft Office; Experience with Sketch and Zeplin are a plus.
• Understanding and appreciation of standard user interface design concepts and processes.
• Excellent communication skills, including the ability to present complex concepts clearly and persuasively across diverse audiences at various levels of our organization.
• Meticulous attention to detail and exceptional organizational skills.
• Proven ability to manage multiple design requests in a timely fashion, with competing priorities and deadlines.
• Previous experience with user centered design principles and practices, web/mobile standards, typography and color, and web/mobile usability standards.
• Have contributed as a leader in design.
• Knowledgeable in creating wireframes, visual mockups graphics, user workflows, and high-fidelity prototypes.
• Ability to work with designers and developers to implement new ideas.


ส่วนงาน: User Experience, Graphic Design, Technology, Creative