กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

Full Stack Developer (Contract) - Khon Kaen Based

วันที่: 27 เม.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: ขอนแก่น, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - Corporate 

หมายเลขคำขอ: 3834 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: โปรแกรมเมอร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • Build highly scalable web and/or mobile applications to drive the success of business
 • Ownership of technical design, code development, testing, maintenance and improvement
 • Provide leadership, collaboration, mentor, technical documentation and knowledge sharing among team members
คุณสมบัติ:
 • 2+ years experience in Software Development
 • Demonstrated ability to think strategically about business, product, and technical challenges
 • Experience building new products and services from the ground up
 • Experienced in Javascript (Node.js, Vue.js, Nuxt.js) / PHP (Laravel) / RESTful
 • Experienced in database design and optimisation / MySQL / MongoDB
 • Experienced in container technologies / Docker
 • Experienced in Cloud Platform / AWS
 • Strong verbal and written communications skills and ability to lead effectively across organisations

 

ติดต่อ: Apisit อัฐ Maneeram 

อีเมล์: APISITMA@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Developer, Database, Cloud, Information Technology, Programmer, Technology