แชร์ตำแหน่งงานนี้

Community Communications Officer

วันที่: 8 ก.พ. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 795 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานการสื่อสาร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • Responsible for conducting and initiating site projects relating to environmental and health issue which can support Eco-Factory assessment.
  • Coordinate with local communities, government agencies and SCG in conducting CSR activities.
  • Conduct press communication : news release, press sponsorship etc.
  • Initiate community communication lifesaver, communication plan& Materials.

คุณสมบัติ:

  • Bachelor or Master Degree in Communications Arts, Arts or related field
  • Achieved GPA of 2.70 for undergraduate 3.30 for post-graduate studies
  • Good communication in both spoken and written in English (required TOEIC 550)
  • Having experience 1-3 years in External communications, CSR , Community relations.
  • Work experience in petrochemical business will be advantage.

 

ติดต่อ: Apisit Maneeram 

อีเมล์: apisitma@scg.com 

โทรศัพท์: 02-586-5667 

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: