แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 12 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

Requisition ID: 283 

Employment Type: พนักงานประจำ

Job Function: งานวิศวกรซ่อมบำรุง และตรวจสอบ 

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• ออกแบบและการติดตั้งระบบการป้องกันการกัดกร่อนใน Pipeline
ตรวจสอบ Failure Analysis
• Inspect สภาพกัดกร่อนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ การใช้หุ่นยนต์เข้าตรวจสอบสภาวะกัดกร่อนในที่ๆคนเข้าไม่ถึง
• ควบคุมการกัดกร่อนโดยวิธีต่างๆ อาทิ เพิ่มสารยับยั้ง, Cathodic Protection เป็นต้น

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโลหการ (Metallurgy)
• มีประสบการณ์ทำงานในสายงานโลหการ 1-5 ปีขึ้นไป

 

Contact: Nat Panchakunathorn 

Email: Natpanch@scg.com 

Tel: 025861999 


ส่วนงาน: Metallurgy, Engineer, Cathodic Protection, Manufacturing, Engineering

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: