แชร์ตำแหน่งงานนี้

Business Technology Engineer

วันที่: 30 พ.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 633 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Review new product plans and make recommendations for product processing based on design objectives and customer needs

• Analyze new product production process from customer needs to prototype until commercial production stage

• Collaborate with commercial site and production site in order to support new product development

คุณสมบัติ:

  • Bachelor's degree in Electrical, Mechanical or Tool and Die engineering or Chemical engineering
  • Achieved minimum GPA of 2.70
  • Good communication in English (TOEIC at least 550/IELTS at least 4.0/TOEFL at least 31/BULATS at least 40)
  • 2-6 years’ experience in Plastic Processing fields would be advantaged
  • Good basic knowledge of engineering and technology, plastic molding, mold and tool design
  • Excellent analytical thinking & problem solving and cooperation skills

 

 

ติดต่อ: Phakyadar Taychamanoon 

อีเมล์: PHAKYADS@SCG.COM 

โทรศัพท์: 02-586-1396 


ส่วนงาน: Engineer, Electrical, Product Development, Chemical Engineer, Engineering, Research

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: