แชร์ตำแหน่งงานนี้

Equipment Technology Development and Simulation Engineer

วันที่: 1 ส.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

 • Be a key person to handle mechanical engineering simulation work by using CAE (FEA and CFD).
 • Perform mechanical engineering failure analysis or mechanical design verificiation.
 • Solve chronic and complex problem by using CAE software.
 • Create or innovate engineering products, services, or solutions based on Computer-Aided Engineering (CAE).
 • Find new technologies to improve plant reliability.

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Collaborate with Operation, Maintenance, PdM and Process Engineer on requirements for equipment technology development and simulation works.
 • Work in team with other Field Specialists (Mechanical, Electrical Control and Programming) for Research and Development projects.
 • Carry out CAE (FEA and CFD) corresponding to relevant discipline.
 • Perform root clause analysis, failure analysis in order to define a practical solution.
 • Research & Development new technology and system to enhance performance, safety and reliability of plant.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor or Master Degree in Mechanical Engineering only
 • at least 2.7 GPA for Bachelor and 3.3 GPA for Master.
 • 1-8 years in of experience in Maintenance, Inspection or Engineering is a must.
 • Experience in petrochemical, refinery or chemical plants is preferable.
 • Background in FEA or CFD software is desirable.
 • Knowledgeable for Machine Design, Solid Mechanics, Fluid Mechanics, Thermodynamics, CAD/CAE software and Engineering Drawing.
 • Background in Equipment Failure Analysis, Root Clause Analysis, ASME Code or API Standards is necessary.


ส่วนงาน: Developer, Engineer, Electrical, CAD, Drafting, Technology, Engineering

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: