แชร์ตำแหน่งงานนี้

Ph.D Researcher (Rayong), Chemicals Business

วันที่: 21 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 11503 

ประเภทการจ้างงาน: [[custTypeOfEmployee]] 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิจัยและพัฒนา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

Responsibilities

Job Summary:

  • Polymer design for new product of HDPE and structure-property relation
  • Research and New Product Development
  • Material Characterization Research and Development

Key Responsibilities: New product development starting from polymer design, characterization and structure-properties relation

คุณสมบัติ:

Qualifications

  • PhD Degree in Polymer / Materials Science / Polymer-Related Discipline and Catalysis / Chemical Engineering / Analytical Chemistry.
  • Able to work at Rayong.

 

ติดต่อ: Apisit อัฐ Maneeram 

อีเมล์: APISITMA@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: R&D Engineer, Product Development, R&D, Chemical Engineer, Engineering, Research