กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

Predictive Analytic Solution Engineer

วันที่: 28 พ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จํากัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 10402 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Design and Develop new product for predictive analytic platform
 • Work closely with user to understand the business domain deeply and get detail requirement
 • Design system and solution architect for the best fit to user requirement
 • Design UX/UI, Database structure

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in Computer  Engineering , Computer Science or related field 
 • At least 2.7 GPA for Bachelor Degree
 • Having experiences 3-5 years  in System Analyst, Developer
 • Experience in Front-end & Back-end  Web application development  with JAVA, C#, React, etc.
 • Experience in Analysis, Design, Coding and implementation of complex, custom-built applications
 • Strong in database e.g. SQL server, MySQL, NoSQL, etc.
 • Good business & people analytical skill
 • Excellent skills in written and verbal communication

 

ติดต่อ: Apisit อัฐ Maneeram 

อีเมล์: APISITMA@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Engineer, Developer, Computer Science, Database, Java, Engineering, Technology