แชร์ตำแหน่งงานนี้

Process Analysis Engineer, Chemicals Business

วันที่: 20 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 13175 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต 

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

Job Summary:

 • Responsible for an innovative, dedicated engineer who follows international engineering trends and technologies.
 • The engineer’s responsibilities include defining problems, researching, interpreting, and applying information, developing solutions, and making decisions.
 • Provide appropriate solutions for all parties and evaluate and analyze all client requirements.
   

Key Responsibilities:

 • Investigating and troubleshooting plant/process problems
 • Data collection, analysis, and reporting of process conditions, including in-process equipment.
 • Designing processes, materials, tools, and control systems.
 • Making improvements to existing processes, materials, etc.
 • Using and developing complicated process simulation software (Hysys/Aspen/HTRI/PipeNet/Autodesk-CFD)

คุณสมบัติ:

Qualification:

 • Bachelor or Master Degree in Chemical Engineering, Chemical Technology only
 • Experience 5-10 years in FEED, EPC, and/or Technical/Analysis
 • Experience with HTRI software for Heat ExchangersThermal Rating
 • Experience with Process Simulation software (HYSYS / ASPEN ), Autodesk-CFD
 • Experience in Thermal System Design and MultiphaseFlow System design
 • Experience in Material Handling systems and design
 • Able to work upcountry (Rayong province)

 

ติดต่อ: Nat เปา Panchakunathorn 

อีเมล์: NATPANCH@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Process Engineer, Thermal Engineering, Chemical Engineer, Engineer, Engineering