แชร์ตำแหน่งงานนี้

Procurement Manager (Rayong), Nawaplastic

วันที่: 25 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

Product Website: 
https://nawaplastic.com/th/main.html
 

Job Summary:

 • บริหาร ควบคุม และดูแลการจัดซื้อสินค้าจากผู้ขายภายในประเทศและต่างประเทศ
 • บริหาร ควบคุม และดูแลการนำเข้า สินค้าจากผู้ขายจากต่างประเทศ
 • บริหารงานจัดจ้างผลิตสินค้าต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย
 • ควบคุมดูแลสินค้าใน Stock และบริหารทีมให้ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ควบคุมงานทำจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งจากลูกค้าและ Vendor
   

Qualifications:

 • จบการศึกษาสาขา Business Administration, Engineering หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าต่างๆอย่างน้อย 2 ปี
 • มีอายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้เรื่องการบริหาร Stock สินค้า เก็บ / รับ / จ่าย
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีความรู้เรื่องการนำเข้า-ส่งออกสินค้า Trade Term การค้าระหว่างประเทศ และ BOI
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี-ดีมาก ( TOEIC 550+ )
 • หากมีทักษะทางด้านภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะทางด้านทางการโปรแกรม Microsoft AX หรือ SAP และ Microsoft Office
 • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดระยองได้


ส่วนงาน: Developer, Web Design, ERP, SAP, Engineer, Technology, Creative, Engineering