แชร์ตำแหน่งงานนี้

Product Design Engineer (Mechanical, Tool and Die), Chemicals Business

วันที่: 20 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 13174 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรซ่อมบำรุง และตรวจสอบ 

Job Summary

 • In charge of both technical fundamentals and applied engineering technology solutions with the goal of developing, improving, and creating new products and equipment and machinery for a variety of industrial, petrochemical, and other market segments. 
 • Provide appropriate solutions for all parties while also evaluating and analyzing all client requirements and creating all equipment and component specifications for clients, as well as recommend suitable alternatives.

 

Responsibilities:

 • Calculation and design for machinery and equipment Interpret all codes and maintain the overall performance of all activities.
 • Estimate the cost structure and control, including the sourcing of raw materials, fabrication, and manufacturing.
 • Provide the client with professional quality assurance, production control, and a manufacturer data report.
 • Provide supervision for fabrication, manufacturing, installation, machine testing, and customer service.

 

Qualifications:

 • Bachelor or Master Degree in Mechanical, Tool and Die Engineering
 • Experience 1-3 years in Product Design and Manufacturing
  or Petrochemical Business
 • Experience with Applied Hydraulics and Pneumatic System
 • Experience with Computer Aids (CAD, CAE, CAM, and CNC programing) and Engineering Programming Skills
 • Experience with Machinery design, Finite Element Method,
 • Extensive knowledge of manufacturing processes, tool and mould design and die design
 • Able to work at Rayong province

 

ติดต่อ: Nat เปา Panchakunathorn 

อีเมล์: NATPANCH@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: CNC, Quality Assurance, Manufacturing Engineer, Engineer, Hydraulics, Manufacturing, Technology, Engineering