แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 4 ก.พ. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 789 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Analyze production performance and improve Quality loss /Rate loss.  
 • Improve productivity for cost reduction / reduce working process.
 • Improvement processes with other related departments.
 • Manage, Consult, Control & Follow up on improvement processes projects.
 • Being a Member of workshop for improvement session to share and report with  maintenance, and other engineering departments.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor’s degree of Engineering, Major in Mechanical/ Industrial /Electrical/Automation
 • At least 0-2 years working experience in manufacturing
 • Proficient in English (TOEIC SCORE 550 +)
 • Strong interpersonal skill, communication skill, and collaboration skill
 • Display teamwork attitude, work well under pressure, and result oriented
 • Able to be based at Rayong

 

ติดต่อ: Phakyadar Taychamanoon 

อีเมล์: PHAKYADS@SCG.COM 

โทรศัพท์: 02-586-1396 


ส่วนงาน: Industrial, Manufacturing Engineer, Engineer, Electrical, Engineering, Manufacturing

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: