แชร์ตำแหน่งงานนี้

Project Scheduling and Control Engineer, Chemicals Business

วันที่: 20 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 13171 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรซ่อมบำรุง และตรวจสอบ 

Job Summary

 • Project Control for Engineering and Construction project
   

Responsibilities:

 • Project detail scheduling & cost planning.
 • Control & Monitor Cost & Schedule Status.
 • Cost & Schedule Forecast & Recovery plan.
   

Qualifications:

 • Bachelor or Master Degree in Mechanical, Electrical or Instrument Engineering
 • Experience in EPC Field of Oil&Gas Industry project at least 3-5 years is preferable
 • Experience in Project Scheduling and Cost Contol is an advantage
 • Able to work at Rayong province

 

ติดต่อ: Nat เปา Panchakunathorn 

อีเมล์: NATPANCH@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Controls Engineer, Construction, Project Engineer, Engineer, Electrical, Engineering