แชร์ตำแหน่งงานนี้

Project Quality Management Engineer (QM), Chemicals Business

วันที่: 27 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

Main Responsibilities: 

- ดูแลระบบด้านคุณภาพและนำไปปฏิบัติและรักษาไว้เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้
- ประสานงานเรื่อง Customer Audit, CB Audit, Follow Up Comment from External Audit
- จัดทำแผนการตรวจติดตามระบบมาตรฐานทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และตรวจติดตาม
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกิจการด้านคุณภาพ
- ดูแลระบบ ISO ทุกระบบ เช่น ISO9001, GMP, HACCP, ISO13485

Qualifications:

- ปริญญาตรี-โทในสาขา Industrial Engineering หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ (Quality Management)
- มีประสบการณ์ในบริษัทด้าน Engineering & Construction หรือ Chemical, Oil&Gas มาก่อน
- ผ่านการ Training ISOs หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพ
- มนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะการสื่อสารและนำเสนอดี 
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล
สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดระยองได้


ส่วนงาน: Construction, Project Engineer, Industrial Engineer, Project Manager, Quality Engineer, Engineering, Technology