แชร์ตำแหน่งงานนี้

Welding and Piping Product Development Engineer (Welding, Mechanical), Chemicals Business

วันที่: 20 พ.ย. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 13172 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรซ่อมบำรุง และตรวจสอบ 

Job Summary

  • In charge of both technical fundamentals and applied engineering technology solutions with the goal of designing piping and welding engineering and developing 3D Scan & 3D Modelling solutions for a variety of markets segments.
  • Manage engineering design, technical specifications, selection, modification and troubleshooting, among other responsibilities.
  • Assure the quality of fabrication, welding design and inspection, construction, 3D scan solutions, and project management teams.
     

Responsibilities:

  • Calculation and detail design for piping and welding include providing a bill of material for an installation.
  • Develops 3D laser scanning technology and modularization system modelling solutions for plants, as well as 3D plant technology.
  • Develop the welding specification and inspection procedure as per the international welding code and standards.
  • ​​​​​​​Control the work progress on the job site, as well as the inspection, testing, and handover to clients.

 

ติดต่อ: Nat เปา Panchakunathorn 

อีเมล์: NATPANCH@SCG.COM 

โทรศัพท์:  


ส่วนงาน: Construction, Welding, Mechanical Engineer, Engineer, Product Development, Engineering, Manufacturing, Research