แชร์ตำแหน่งงานนี้

MARs/IoT Engineer - Saraburi

วันที่: 22 ก.ค. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: สระบุรี, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• ดูแล Smart Project ทั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ, โครงการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ในโรงงานให้เป็น Connected Factory
• ติดตามและประยุกต์เทคโนโลยี เพื่อยกระดับการผลิต มุ่งสู่ Productivity and Smart Factory
• อัพเดทข้อมูล New Technology ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับโรงงาน
• พัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสูงสุด

คุณสมบัติ:

• Bachelor’s Degree or higher in Computer Science/ Engineering/Information Technology/Mechatronics/Electronics or related fields.
• Achieve a minimum GPA of 2.70 for a bachelor's degree and 3.30 for a master's degree.
• TOEIC at least 550/IELTS at least 4.0/TOEFL at least 31/BULATS at least 40.
• Having experience in the Automation process.
• Good knowledge of PLC/SCADA/Mitsubishi or related automation programs.
• Be able to work in Saraburi.


ส่วนงาน: Electronics Engineer, Computer Science, Engineer, Engineering, Technology