แชร์ตำแหน่งงานนี้

Net Zero Engineer (Green Solution) - Lampang

วันที่: 22 ก.ค. 2565

ตำแหน่งที่ตั้ง: ลำปาง, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Create Zero Coal, Zero Power, Low Carbon Products environments, Value Creation and Strengthen Operation Control
• Improve cement production process to achieve maximum productivity and create zero-emission.
• Improve CO2 reduction technology scouting & development.
• Find the new technology and method to create the net-zero environment.

คุณสมบัติ:

• Bachelor’s Degree or higher in Mechanical/Electrical/Electronics/Chemical Engineering or related fields.
• Achieve a minimum GPA of 2.70 for a bachelor's degree and 3.30 for a master's degree.
• TOEIC at least 550/IELTS at least 4.0/TOEFL at least 31/BULATS at least 40.
• Having experience in process improvement.
• Having experience in green solution projects.
• Be able to work in Lampang.


ส่วนงาน: Electronics Engineer, Chemical Engineer, .NET, Electrical, Engineer, Engineering, Technology