แชร์ตำแหน่งงานนี้

Production Engineer (SCG HEIM)

วันที่: 21 พ.ย. 2561

ตำแหน่งที่ตั้ง: สระบุรี, ประเทศไทย

บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited

Domicile Company - BU: บริษัท เซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด - CBM - Regional & Holding & JV 

Requisition ID: 707 

Employment Type: พนักงานประจำ

Job Function: งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต 

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- ออกแบบพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยการผลิตมีคุณภาพมากขึ้น ของเสียลดลงและไม่เกิดขึ้น  ซ้ำอีก
- ออกแบบพัฒนาขั้นตอนวิธีการทำงาน,เครื่องจักร และ/หรือ เทคนิคอื่นๆที่ช่วยให้การผลิต
- กำหนดตารางวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพพร้อมควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ:

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟ้ฟ้า เครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหการ 
- คะแนน TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550
- มีประสบการณ์ดด้านการผลิตหรือโรงงาน 1-3 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานที่ประจำโรงงาน SCG HEIM นิคมอุตสาหกรรมเหมราช หนองแค สระบุรีได้

 

Contact: Weerapon Pliasanthia 

Email: weerappl@scg.com 

Tel: 025865254 


ส่วนงาน: Engineer, Engineering

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: