พนักงานควบคุมคุณภาพ : SCGC -Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited (TPC)

Date: 11 May 2024

Location: Rayong, Thailand

Company: The Siam Cement Public Company Limited

Job Summary:

1.นำนโยบายคุณภาพ แผนคุณภาพ และวัตถุประสงค์ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับระบบ ISO รวมทั้งสนับสนุนการทำ TQM และ TPM อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

2.ทดดสอบ และรายงานผลการทดสอบ ตัวอย่างวัตถุดิย VCM สารที่เกิดในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสายการผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

Responsibilities:

1.ทดสอบและรายงานผลตัวอย่างวัตถุดิบ VCM สารในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในส่วนงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ

3.ดูแลและดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงานในระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด

4.เบิกสารเคมี และอุปกรณ์เพื่อทดสอบคุณภาพตามมาตรฐาน

5.ให้บริการทดสอบพิเศษตามที่ด้รับเรียกร้อง ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานให้บริการทดสอบพิเศษตามที่ด้รับเรียกร้อง ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualifications:

  • จบการศึกษาระดับ ปวส. ในสาขา ปิโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม
  • สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้


Job Segment: Network, Quality Assurance, Technology